Người tham gia giao thông không được kiểm tra chuyên đề của Cảnh sát giao thông từ 15-9?

Theo quy định mới nhất, từ 15-9 không còn quy định CSGT phải thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đồng thời sẽ bố trí CSGT trực hệ thống camera giám sát 24/24h…

Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của CSGT. Theo đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Giám đốc Công an cấp tỉnh ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh.

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này…

Trước khi tuần tra, kiểm soát, Tổ trưởng Tổ CSGT phải phổ biến, quán triệt cho các Tổ viên về nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và những nội dung khác có liên quan; kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; điểm danh quân số; kiểm tra trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ….

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Thông tư 65/2020/TT-BCA, ngoài việc quy định về thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát; tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát thì còn quy định về thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Cụ thể, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm: Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng…


Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của CSGT

Như vậy, so với quy định hiện hành, Thông tư 32/2023/TT-BCA đã bãi bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Nghĩa là, từ 15-9, người dân không được kiểm tra chuyên đề của CSGT với bất kỳ hình thức nào, song họ vẫn có quyền giám sát CSGT khi tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thông qua các hình thức:

Các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ; Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định…

Ngoài ra, từ 15-9 sẽ bố trí CSGT trực hệ thống camera giám sát 24/24. Theo Điều 9 Thông tư 32/2023/TT-BCA , đơn vị CSGT được giao quản lý Hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua Hệ thống giám sát được thực hiện theo Điều 19 và Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *