HẢI PHÒNG LẠNH NHẤT LÚC NÀY: MANG TUA VÍT 1 L:Ù:A VÀO TIM

Kiến Thuỵ – Hải Phòng……. 1 người đã mất đúng mùng 1/8 âm lịch. Giờ mới hóng được tin, người dân kể lại đang cùng con tổ chức sinh nhật thì bị người đàn ông cẩm tô vít lùa phát vào tim….ứ ừ luôn

Công an kiểm tra hiện trường

Người dân vội đưa đi mà không kịp rồi

Khổ nhất anh chủ quán photo chưa kịp hiểu chuyện gì

Đứa con không biết phải làm sao, cứ bố ơi mà xé lòng

Không làm chủ được bản thân thì đúng khổ

ANH

ANH

https://www.facebook.com/groups/693201175396346?multi_permalinks=884143482968780&hoisted_section_header_type=recently_seen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *